Naszym celem jest Twój sukces!

Przyszłe konkursy

Konkurs na otrzymanie bon finansowego na: zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R, na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/ technologii oraz na dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo - rozwojowych.

Konkurs na zakupi od podmiotów zewnętrznych specjalistycznych usług doradczych

Konkurs na promocję mazowieckich przedsiębiorstw na targach i wystawach międzynarodowych

Konkurs na promocje na rynkach zagranicznych dla firm z województwa łódzkiego.

Konkurs na utworzenie Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim

Konkurs inwestycyjny dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

Konkurs inwestycyjny dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego

Konkurs na dofinansowanie inwestycji w zakresie poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w województwie lubelskim.

Konkurs inwestycyjny dla śląskich przedsiębiorców na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Konkurs inwestycyjny dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego na wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy