Naszym celem jest Twój sukces!

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego skorzystasz z bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego lub języka niemieckiego!

      Projekt pt.: ,,Angielsko-Niemiecka Akademia Języka” nr RPWP.08.02.00-30-0028/18 realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. Z o.o. w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji, w okresie 01/11/2019 – 31/10/2021 ma na celu podniesienie poziomu biegłości językowej Uczestników Projektu o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu.

       Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz niepracujące lub bierne zawodowo.

      Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego lub niemieckiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 60h lub 120h (2 bloki po 60h). Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%. Każdy uczestnik projektu ptrzyma również  podręczniki dostosowane indywidualnie do poziomu kursu i kompetencji językowych.

Kursy oferowane będą w formie intensywnej oraz zwykłej, zgodnie z zdiagnozowanym zapotrzebowaniem, w grupach 12 os.

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Wsparcie udzielana w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu - ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 
tel.: + 61 642 98 63
e-mail: szkolenia.jezykowe@egsd.pl 

 

W odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 organizujemy
Szkolenia w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym

Prosimy o zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami:

  • Zajęcia realizowane są za pomocą platformy ClickMeeting [https://clickmeeting.com/pl]
  • Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, to minimalny wymaganiem sprzętowym, jakie musi spełniać komputer uczestnika to korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji w zależności od używanej przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.
  • Aby wziąć udział w webinarium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową do każdej z osób biorących udział w danym dniu w szkoleniu. Link aktywny jest do momentu zakończenia się wydarzenia.
  • W webinarium można uczestniczyć za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, lub aplikacji mobilnej pobranej na urządzenia mobilne ze strony http://www.clickmeeting.pl/funkcjonalnosci/aplikacja-mobilna
  • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik: Dźwięk – 512 kbps, Dźwięk + obraz SD – 512 kbps + 1 Mbps, Dźwięk + obraz HD – 512 kbps + 2 Mbps.

W przypadku chęci udziału we wsparciu w formie zdalnej należy przedłożyć poniższy dokument:

Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zajęciach językowych w trybie zdalnym

 

AKTUALNOŚCI enlightened

 

10/03.2020 r.

W związku z aktualizacją "Oświadczenia Uczestnika Projektu" dotyczącego przetwarzania danch osobowych, w zakładce "dokumenty" załączony został nowy wzór. Uprzejmie prosimy o zapoznanie sie z jego treścią oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z nowym wzorem.

04/11/2019 r.

Informujemy, iż od listopada 2019r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Angielsko-Niemiecka Akademia Języka”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce "Dokumenty".

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Lp.

Nazwa grupy.

Szkolenie:

1

Słupca 1

Zakończone

2

Słupca 2

Zakończone

3

Słupca 3 (120h)

Zakończone

4

Słupca 4

Zakończone

5

Słupca 5 (120h)

Zakończone

6

Śrem 1

Zakończone

7

Śrem 2

Zakończone

8

Słupca 6

Zakończone

9

Łobżenica 1  

Zakończone

10

Piła 1

Zakończone

11

Piła 2

Zakończone

12

Pokrzywnica 1

Zakończone

13

Stara Łubianka 1

Zakończone

14

Słupca 7

Zakończone

15

Słupca 8

Zakończone

16

Słupca 9

Zakończone

17

Piła 3 (120h)

Zakończone

18

Mosina 1

Zakończone

19

Kotlin 1

Zakończone

20

Kotlin 2

Zakończone

21

Kotlin 3

Zakończone

22

Jarocin 1

Zakończone

23

Dąbie 1 (120 h)

Zakończone

24

Ciążeń 1

Zakończone

25

Luboń 1

Zakończone

26

Luboń 2

Zakończone

27

Lucynowo 1

Zakończone

28

Września 1

Zakończone

29

Września 2

Zakończone

30

Września 3

Zakończone

31

Września 4

Zakończone

32

Żelazków 1

Zakończone

33

Kiszkowo 1

Zakończone

34

Domasłów 1

Zakończone

35

Skulsk 1 (120h)

Zakończone

36

Koło 1 (120h)

Zakończone

37

Mosina 2

Zakończone
38

Mosina 3

Zakończone
39

Mosina 4

Zakończone
40 Konin 1 Zakończone
41 Konin 2 Zakończone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMINY - HARMONOGRAM

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy