Naszym celem jest Twój sukces!

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego skorzystasz z bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego lub języka niemieckiego!

      Projekt pt.: ,,Angielsko-Niemiecka Akademia Języka” nr RPWP.08.02.00-30-0028/18 realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. Z o.o. w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji, w okresie 01/11/2019 – 31/10/2021 ma na celu podniesienie poziomu biegłości językowej Uczestników Projektu o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu.

       Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz niepracujące lub bierne zawodowo.

      Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego lub niemieckiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 60h lub 120h (2 bloki po 60h). Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%. Każdy uczestnik projektu ptrzyma również  podręczniki dostosowane indywidualnie do poziomu kursu i kompetencji językowych.

Kursy oferowane będą w formie intensywnej oraz zwykłej, zgodnie z zdiagnozowanym zapotrzebowaniem, w grupach 12 os.

a)         kurs w trybie zwykłym - 4h/tydzień (max. 4h/dzień z 15 min. przerwą) h=45 min., 

b)         kurs w trybie intensywnym 8h/tydzień (max. 4h/dzień z 15 min. przerwą) h=45 min. 

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Wsparcie udzielana w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu - ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 
tel.: + 61 642 98 63
e-mail: szkolenia.jezykowe@egsd.pl

 

AKTUALNOŚCI enlightened

 

10/03.2020 r.

W związku z aktualizacją "Oświadczenia Uczestnika Projektu" dotyczącego przetwarzania danch osobowych, w zakładce "dokumenty" załączony został nowy wzór. Uprzejmie prosimy o zapoznanie sie z jego treścią oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z nowym wzorem.

04/11/2019 r.

Informujemy, iż od listopada 2019r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Angielsko-Niemiecka Akademia Języka”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce "Dokumenty".

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Mosina 1

Zdalne

03/07/20- 05/12/20

Pt. 17:00-19:30

[Poz.A1-A2]

Kotlin 1

Zdalne

03/09/20 – 11/12/20

Czw., Pt., 16:00-17:30

[Poz. A0-A1]

Kotlin 2

Zdalne

03/09/20 – 11/12/20

Czw., Pt., 17:30 –19:00

[Poz. A0-A1]

Kotlin 3

Zdalne

03/09/20 – 11/12/20

Czw., Pt., 19:00 - 20:30

[Poz. A0-A1]

Domasłów 1 

Wstrzymane

I BLOK

25.09- 2.11.2020 pon.\czw. 8:30-11:45 pt. 8:30-11:00

II BLOK 5.11-11.12.2020

[ Poz. A0-A1]

Kiszkowo 1 

Wstrzymane

II BLOK 30.10- 18.12.2020

[Poz. A0-A1]

Koło 1

Zdalne

II BLOK 18.11.2020- 21.12.2020

Pon., Wt., Czw., 15:00 - 18:15

[poz. A0-A1]

*podane dni i godz. szkoleń są orientacyjne i mogą ulegać zmianą; zajęcia dostosowywane są na bieżąco do potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkoleń

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy