Naszym celem jest Twój sukces!

Europejską Grupę Szkoleniowo – Doradczą sp. z o.o. tworzy zespół doświadczonych specjalistów z zakresu doradztwa biznesowego z wieloletnim doświadczeniem potwierdzonym pozyskaniem kilkunastu milionów złotych dla Naszych klientów! W obecnej, wymagającej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 doradzamy i pomagamy zdobyć dofinansowanie w ramach funduszy z Unii Europejskiej. Profesjonalizm i kompleksowość usług EGSD przekłada się na sukces biznesowy klientów, którzy dzięki naszej pomocy weszli na ścieżkę dalszego rozwoju. W dobie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy ważna jest innowacja i szukanie nowych pomysłów i rozwiązań. My dostrzegamy ten potencjał, dlatego specjalizujemy się w projektach badawczych. Realizujemy również z sukcesem projekty inwestycyjne, eksportowe, OZE i ICT dla wielu branż i sektorów polskiej gospodarki!

Jeśli masz pomysł na biznes lub chcesz, abyśmy pomogli Tobie lub Twojej firmie rozwinąć dotychczasową działalność zapoznaj się z Naszą ofertą oraz kalendarzem naborów. Nie zastanawiaj się, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a my doradzimy indywidualny plan działań dla twojej firmy! Twój sukces jest naszym celem!

Aktualne konkursy

Konkurs inwestycyjny dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego polegający na: stworzeniu infrastruktury celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług, zastosowaniu nowoczesnych technologii TIK, wsparcie działań związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, wdrażaniu wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.
Data rozpoczęcia konkursu: 15.10.2018
Data zakończenia konkursu: 10.01.2019

Konkurs dla film produkcyjnych i usługowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla projektów mających na cele inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa lub związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego lub usługowego poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań.
Data rozpoczęcia konkursu: 26.11.2018
Data zakończenia konkursu: 14.01.2019

Konkurs dla firm z całej Polski na wdrożenie innowacyjnej technologii (ciągu technologicznego) będącego efektem przeprowadzonych prac B+R
Data rozpoczęcia konkursu: 08.10.2018
Data zakończenia konkursu: 26.04.2019

Przyszłe konkursy

Atrakcyjny konkurs dla wielkopolskich przedsiębiorców na zakup środków trwałych, WNIP oraz kosztów prac adaptacyjno-budowlanych w celu wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi do oferty firmy.

Projekty dotyczące wzmocnienie potencjału innowacyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie aktywności w zakresie działalności B+R.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy