Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego oraz polegające na;

- udziale m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych,

- wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym,

- wsparciu od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.

 

DLA KOGO?

 

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Grudzień 2019 r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

26 MLN PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

- 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

- 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN),

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Mikro i małe: 50%

Średnie: 50%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- Wzrost zatrudnienia;

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji, Kryterium promuje wymierne rezultaty projektu, czyli liczbę podpisanych kontraktów handlowych ponad wymaganą liczbę (min. 2);

- Opracowanie strategii biznesowej tj. analiza rynków docelowych, pozycji konkurencyjnej oraz warunków wejścia na rynek;

- Posiadanie prawnej siedziby na terenie województwa mazowieckiego

- Ilość produktów które będą promowane w ramach przewidywanej 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy