Naszym celem jest Twój sukces!

 

Projekt pt.: ,,Szkoła Zawodowców - Technik Mechatronik” nr RPWP.08.03.01-30-0031/21 realizowany jest przez
Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
w okresie 01/03/2022 - 30/06/2023 r.

 

Z wielką przyjemnością informujemy iż nasza firma realizuje w powiecie nowotomyskim  projekt pt "Szkoła zawodowców - Technik Mechatronik"

 

Cel projektu:

W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu objętych zostanie wsparciem 30 (1K, 29M) uczniów poprzez:

- zwiększenie potencjału szkoły w zakresie kształcenia na ww. kierunku dzięki doposażeniu pracowni mechatronicznej oraz podniesieniu kompetencji zawodowych 1 nauczycielki kształcenia zawodowego,

- nabycie kompetencji kluczowych w zakresie j.ang. przez 4 uczniów (1K,3M),kompetencji zawod. przez min.24 uczniów (1K, 23M) i kwalifikacji zawod. Przez min. 12 uczniów (12 M) w zakresie zgodnym z ich potrzebami i oczekiwaniami pracodawców,

-nabycie doświadczenia zawod. przez 5 uczniów (1K,4M).

 

 

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

1. Doposażenie pracowni mechatronicznej

2. Doskonalenie nauczycieli,

3. Staże dla uczniów,

4. Zajęcia dodatkowe zawodowe,

5. Zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych

 

Wartość projektu: 463 244,94 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 416 920,43 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Harmonogram form wsparć za miesiąc sierpiań:

W miesiącu sierpień staże rozpoczęło łącznie 5 uczniów. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc październik:

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1. Zajęcia  z języka angielskiego  I I termin: 08.10.2022 08:00 - 13:00 - 5 godz.
II termin: 22.10.2022 08:00 - 13:00 - 5 godz.

Harmonogram form wsparć za miesiąc listopad:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LISTOPAD 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 szkolenie - NX-CAD1  I 14.11.2022 8:00-16:00 - 8 godz.
15.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
16.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
17.11.222 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
18.11.2022 8:00-16:00 - 8 godz.

 

Harmonogram form wsparć za miesiąc listopad/grudzień:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1. Programowanie sterowników PLC I I termin: 28.11.2022 16:00 - 19:00 - 3 godz.
II termin: 29.11.2022 16:00 - 19:00 - 3 godz.
III termin: 30.11.2022 16:00 - 19:00 - 3 godz.
IV termin: 01.12.2022 16:00 - 19:00 - 3 godz.
V termin: 02.12.2022 16:00 - 19:00 - 3 godz.

Harmonogram form wsparć za miesiąc grudzień/kwiecień 2022/2023 r.:

 

 

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący
1.

PRACOWNIA MECHATRONICZNA 

 I I termin: 08.10.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz. Bożena Czarnecka Pilz
II termin: 09.10.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.
III termin: 22.10.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz.
IV termin: 23.10.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.
V termin: 29.10.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz.
VI termin: 30.10.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.
VII termin: 05.11.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz.
VIII termin: 06.11.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.
IX termin: 19.11.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz.
X termin: 20.11.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.
XI termin: 26.11.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz.
XII termin: 27.11.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.

XIII termin: 03.12.2022

XIV termin: 04.12.2022

XV termin: 10.12.2022 

XVI termin: 11.12.2022

9:00 - 16:00 - 7 godz.

09:00 - 14:00 - 5 godz.

09:00 - 16:00 - 7 godz.

09:00 - 14:00 - 5 godz.

 

 

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący
1.

PRACOWNIA MECHATRONICZNA 

 II I termin: 17.12.2022 9:00 - 16:00 - 7 godz. Bożena Czarnecka Pilz
II termin: 18.12.2022 9:00 - 14:00 - 5 godz.
III termin: 14.01.2023 9:00 - 16:00 - 7 godz.
IV termin: 15.01.2023 9:00 - 14:00 - 5 godz.
V termin: 21.01.2023 9:00 - 16:00 - 7 godz.
VI termin: 22.01.2023 9:00 - 14:00 - 5 godz.
VII termin: 18.02.2023 9:00 - 16:00 - 7 godz.
VIII termin: 19.02.2023 9:00 - 14:00 - 5 godz.
IX termin: 25.02.2023 9:00 - 16:00 - 7 godz.
X termin: 26.02.2023 9:00 - 14:00 - 5 godz.
XI termin: 04.03.2023 9:00 - 16:00 - 7 godz.
XII termin: 05.03.2023 9:00 - 14:00 - 5 godz.

XIII termin: 11.03.2023

XIV termin: 12.03.2023

XV termin: 18.03.2023 

XVI termin: 19.03.2023

9:00 - 16:00 - 7 godz.

09:00 - 14:00 - 5 godz.

09:00 - 16:00 - 7 godz.

09:00 - 14:00 - 5 godz.

 

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący
1. PRACOWNIA MECHATRONICZNA  III I termin: 30.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Bożena Czarnecka Pilz
II termin: 31.01.2023 8:00 - 14:00 - 8 godz.
III termin: 06.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
IV termin: 07.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
V termin: 08.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
VI termin: 09.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
VII termin: 10.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
VIII termin: 25.03.2023 9:00 - 14:00 - 7 godz.
IX termin: 26.03.2023 9:00 - 16:00 - 7 godz.
X termin: 20.05.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
XI termin: 21.05.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.
XII termin: 27.05.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz.

 

 

 

Harmonogram form wsparć za miesiąc luty 2023 r.:

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu II I termin: 20.02.2023 16:00 - 19:00 - 3 godz.
II termin: 21.02.2023 16:00 - 19:00 - 3 godz.
III termin: 22.02.2023 16:00 - 19:00 - 3 godz.
IV termin: 23.02.2023 16:00 - 19:00 - 3 godz.
V termin: 24.02.2023 16:00 - 19:00 - 3 godz.

Harmonogram form wsparć za miesiąc luty/kwiecień 2023 r.:

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący
1. Szkolenie BHP i pierwsza pomoc na stanowisku mechatronicznym I I termin: 18.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
II termin: 19.02.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
III termin: 04.03.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
IV termin: 05.03.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
V termin: 01.04.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
VI termin: 02.04.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
VII termin: 15.04.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. Lidia Dudek
           
           
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący
1. Szkolenie BHP i pierwsza pomoc na stanowisku mechatronicznym II I termin: 06.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
II termin: 07.02.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
III termin: 08.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
IV termin: 09.02.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
V termin: 25.03.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
VI termin: 26.03.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
VII termin: 16.04.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. Lidia Dudek
           
           
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący
1. Szkolenie BHP i pierwsza pomoc na stanowisku mechatronicznym III I termin: 01.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
II termin: 02.02.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
III termin: 03.03.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
IV termin: 25.02.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
V termin: 26.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. Lidia Dudek
VI termin: 18.03.2023 8:00 - 15:00 - 7 godz. Lidia Dudek
VII termin: 19.03.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. Lidia Dudek

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy