Naszym celem jest Twój sukces!

 

 

Projekt pt.: ,,Szkoła Zawodowców - Technik Logistyk” nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 realizowany jest przez
Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
w okresie 01/03/2022 - 30/06/2023 r.

 

Z wielką przyjemnością informujemy iż nasza firma realizuje w powiecie nowotomyskim  projekt pt "Szkoła zawodowców - Technik Logistyk"

 

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród min.36 (17K, 19M) uczniów/ennic i 2(2K) nauczycieli/lek z kierunku Technik Logistyk (TL) prowadzonym w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu poprzez objęcie wsparciem 45 (22K, 23M) uczniów zajęciami i kursami zawodowymi i zajęciami rozwijającymi kompetencję kluczowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych(zajęcia rozwijające z j. angielskiego), indywidualnym doradztwem zawodowym i przeprowadzeniem staży uczniowskich dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, doposażenie 2 pracowni kształcenia praktycznego i objęcie 2 (2K) nauczycieli kształcenia zawodowego szkoleniami i kursami w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023r.

 

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

  • Doposażenie pracowni logistycznej
  • Staże uczniowskie
  • Kwalifikacyjny kurs na sp. ds. transportu i logistyki dla nauczycieli
  • Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet
  • Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowiskach logistycznych
  • Zajęcia: Sprawozdanie finansowe - program komputerowy
  • Zajęcia: z zakresu obsługi pakietu Insert, Incoterms 2020
  • Zajęcia rozwijające kompetencję kluczowe uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych ( uzdolnionych) z języka angielskiego
  • Kurs obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli (zakończony egzaminem UDT)
  • Indywidualne wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów

Wartość projektu: 418 258,88 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 369 988,88 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Harmonogram form wsparć za miesiąc sierpiań/wrzesień:

W miesiącu sierpień/wrzesień odbyły się staże dla uczniów. Na staże zostało skierowanych 10 uczniów. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc wrzesień/październik:

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowisku logistycznym  I I termin: 11.09.2022 8:00-14:00 - 6 godz.
II termin: 24.09.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 02.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
IV termin: 16.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
2.  Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowisku logistycznym  II I termin: 10.09.2022 8:00-14:00 - 6 godz.
II termin: 18.09.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 01.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
IV termin: 15.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
3.  Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowisku logistycznym  III I termin: 17.09.2022 8:00-14:00 - 6 godz.
II termin: 25.09.222 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 08.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
IV termin: 22.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 

 

Harmonogram form wsparć za miesiąc wrzesień/grudzień:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Sprawozdanie finansowe - program komputerowy  I I termin: 23.10.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
II termin: 30.10.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
III termin: 06.11.2022 8:00 - 13:00 - 5 godz.
IV termin: 13.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
2.  Sprawozdanie finansowe - program komputerowy  II I termin: 29.10.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
II termin: 12.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 19.11.2022 8:00 - 13:00 - 5 godz.
IV termin: 20.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
3.  Sprawozdanie finansowe - program komputerowy  III I termin: 05.11.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
II termin: 26.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 27.11.2022 8:00 - 13:00 - 5 godz.
IV termin: 03.12.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc styczeń/luty:

W miesiącu styczeń rozpocznie się kurs obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli. Kurs będzie przeprowadzony dla łącznie 15 uczniów. Zakończenie kursu przypada 03.02.2023 r. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc grudzień- luty 2022/2023 r.:

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Zajęcia z obsługi pakietu INSERT oraz INCOTERMS 2020 I I termin: 04.12.2022 8:00 - 15:00 - 7 godz.
II termin: 17.12.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 21.01.2023 8:00 - 14:00 - 6 godz.
IV termin: 29.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
V termin: 01.02.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. 
VI termin: 11.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
15.04.2023 08:00 - 13:00 - 5h
20.05.2023 08:00 - 11:00 - 3h
II I termin: 10.12.2022 8:00 - 15:00 - 7 godz.
II termin: 18.12.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 22.01.2023 8:00 - 14:00 - 6 godz.
IV termin: 30.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
V termin: 02.02.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. 
VI termin: 18.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
01.04.2023 08:00 - 12:00 - 4h
22.04.2023 08:00 - 12:00 - 4h
III I termin: 11.12.2022 8:00 - 15:00 - 7 godz.
II termin: 14.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 28.01.2023 8:00 - 14:00 - 6 godz.
IV termin: 31.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
V termin: 03.02.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. 
VI termin: 25.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
25.03.2023 08:00 - 12:00 - 4h
13.05.2023 08:00 - 12:00 - 4h

 

Harmonogram form wsparć za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2023 r.:

 

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć Prowadzący 
1 Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet I 15.03.2023 12:00 - 15:00 - 3h Anna Jędrzejczak 
08.05.2023 13:00 - 16:00 - 3h 
09.05.2023 14:00-16:00 - 2h 
10.05.2023 14:00-16:00 - 2h 
16.05.2023 13:00-16:00 - 2h 
2.  Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet II 17.03.2023 15:00 - 17:00 - 3h
18.04.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
19.04.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
25.04.2023 15:00-17:00 - 2h
26.04.2023 15:00-17:00 - 2h
04.05.2023 12:00 - 13:00 - 1h
3.  Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet III 20.03.2023 14:10 - 17:10- 3h
23.03.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
28.03.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
30.03.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
04.04.2023 15:00-17:00 - 2h
04.05.2023 14:00-15:00 - 1h
4.  Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet IV 20.03.2023 14:10-17:10 - 3h Lidia Dudek 
23.03.2023 15:00 - 16:00 - 1h 
28.03.2023 14:10-17:10 - 3h
29.03.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
30.03.2023 15:00 - 17:00 - 2h 
03.04.2023 13:00-14:00- 1 h

Harmonogram form wsparć za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2023 r.:

 

LP ZAJĘCIA DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ PROWADZĄCY
1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uzdolnionych) z języka angielskiego 25.03.2023 08:00-13:00 5h MONIKA KRÓLIK
    01.04.2023 08:00-13:00 5h  
    15.04.2023 08:00-13:00 5h  
    22.04.2023 08:00-13:00 5h  

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy