Naszym celem jest Twój sukces!

 

 

Projekt pt.: ,,Szkoła Zawodowców - Technik Logistyk” nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 realizowany jest przez
Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
w okresie 01/03/2022 - 30/06/2023 r.

 

Z wielką przyjemnością informujemy iż nasza firma realizuje w powiecie nowotomyskim  projekt pt "Szkoła zawodowców - Technik Logistyk"

 

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród min.36 (17K, 19M) uczniów/ennic i 2(2K) nauczycieli/lek z kierunku Technik Logistyk (TL) prowadzonym w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu poprzez objęcie wsparciem 45 (22K, 23M) uczniów zajęciami i kursami zawodowymi i zajęciami rozwijającymi kompetencję kluczowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych(zajęcia rozwijające z j. angielskiego), indywidualnym doradztwem zawodowym i przeprowadzeniem staży uczniowskich dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, doposażenie 2 pracowni kształcenia praktycznego i objęcie 2 (2K) nauczycieli kształcenia zawodowego szkoleniami i kursami w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023r.

 

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

  • Doposażenie pracowni logistycznej
  • Staże uczniowskie
  • Kwalifikacyjny kurs na sp. ds. transportu i logistyki dla nauczycieli
  • Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet
  • Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowiskach logistycznych
  • Zajęcia: Sprawozdanie finansowe - program komputerowy
  • Zajęcia: z zakresu obsługi pakietu Insert, Incoterms 2020
  • Zajęcia rozwijające kompetencję kluczowe uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych ( uzdolnionych) z języka angielskiego
  • Kurs obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli (zakończony egzaminem UDT)
  • Indywidualne wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów

Wartość projektu: 418 258,88 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 369 988,88 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Harmonogram form wsparć za miesiąc sierpiań/wrzesień:

W miesiącu sierpień/wrzesień odbyły się staże dla uczniów. Na staże zostało skierowanych 10 uczniów. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc wrzesień/październik:

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowisku logistycznym  I I termin: 11.09.2022 8:00-14:00 - 6 godz.
II termin: 24.09.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 02.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
IV termin: 16.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
2.  Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowisku logistycznym  II I termin: 10.09.2022 8:00-14:00 - 6 godz.
II termin: 18.09.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 01.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
IV termin: 15.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
3.  Zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowisku logistycznym  III I termin: 17.09.2022 8:00-14:00 - 6 godz.
II termin: 25.09.222 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 08.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
IV termin: 22.10.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 

 

Harmonogram form wsparć za miesiąc wrzesień/grudzień:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2022
lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Sprawozdanie finansowe - program komputerowy  I I termin: 23.10.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
II termin: 30.10.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
III termin: 06.11.2022 8:00 - 13:00 - 5 godz.
IV termin: 13.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
2.  Sprawozdanie finansowe - program komputerowy  II I termin: 29.10.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
II termin: 12.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 19.11.2022 8:00 - 13:00 - 5 godz.
IV termin: 20.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
3.  Sprawozdanie finansowe - program komputerowy  III I termin: 05.11.2022 8:00 - 12:00 - 4 godz.
II termin: 26.11.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 27.11.2022 8:00 - 13:00 - 5 godz.
IV termin: 03.12.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc styczeń/luty:

W miesiącu styczeń rozpocznie się kurs obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli. Kurs będzie przeprowadzony dla łącznie 15 uczniów. Zakończenie kursu przypada 03.02.2023 r. 

Harmonogram form wsparć za miesiąc grudzień- luty 2022/2023 r.:

lp. Zajęcia Grupa Data rozpoczęcia zajęć Godziny zajęć
1 Zajęcia z obsługi pakietu INSERT oraz INCOTERMS 2020 I I termin: 04.12.2022 8:00 - 15:00 - 7 godz.
II termin: 17.12.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 21.01.2023 8:00 - 14:00 - 6 godz.
IV termin: 29.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
V termin: 01.02.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. 
VI termin: 11.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
VII termin: 15.04.2023 08:00 - 16:00 - 8 godz,
   
II I termin: 10.12.2022 8:00 - 15:00 - 7 godz.
II termin: 18.12.2022 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 22.01.2023 8:00 - 14:00 - 6 godz.
IV termin: 30.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
V termin: 02.02.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. 
VI termin: 18.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
VII termin: 01.04.2023 08:00 - 16:00 - 8 godz. 
   
III I termin: 11.12.2022 8:00 - 15:00 - 7 godz.
II termin: 14.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
III termin: 28.01.2023 8:00 - 14:00 - 6 godz.
IV termin: 31.01.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
V termin: 03.02.2023 8:00 - 13:00 - 5 godz. 
VI termin: 25.02.2023 8:00 - 16:00 - 8 godz. 
VII termin: 25.03.2023 08:00 - 16:00 - 8 godzi.
   

 

Harmonogram form wsparć za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2023 r.:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2023

   

lp.

Zajęcia

Grupa

Data rozpoczęcia zajęć

Godziny zajęć

Prowadzący

Godziny zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w planie lekcji, egzamin maturalny oraz dopasowanie godzin zajęć ze względu na uczniów dojezdnych.

1

Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet

I

14.05.2023

08:00 - 14:00 - 6h

Anna Jędrzejczak

16.05.2023

14:00 - 16:00 - 2h

17.05.2023

14:00-16:00 - 2h

18.05.2023

14:00-16:00 - 2h

26.04.2023

13:00-16:00 - 2h

2.

Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet

II

 

 

 

 

13.05.2023

8:00 - 16:00 - 8h

06.06.2023

11:35-13:35 - 2h

07.06.2023

15:00-17:00 - 2h

3.

Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet

III

20.03.2023

14:10 - 17:10- 3h

 

23.03.2023

15:00 - 18:00 - 3h

28.03.2023

14:00 - 17:00 - 3h

30.03.2023

14:10 - 17:10 - 3h

4.

Zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet

IV

20.03.2023

14:10-17:10 - 3h

Lidia Dudek

Godziny zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w planie lekcji, egzamin maturalny oraz dopasowanie godzin zajęć ze względu na uczniów dojezdnych.

23.03.2023

15:00 - 18:00 - 3h

28.03.2023

14:10-18:10 - 4h

29.03.2023

15:30 - 17:30 - 2h

             
     

Harmonogram form wsparć za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2023 r.:

     

 

 

 

 

 

 

 

LP ZAJĘCIA DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ PROWADZĄCY
1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uzdolnionych) z języka angielskiego 25.03.2023 08:00-13:00 5h MONIKA KRÓLIK
   

04.04.2023 

14.04.2023

15:00 - 18:00 3h

15:00 - 17:00 2h

 
    15.04.2023 08:00-13:00 5h  
    22.04.2023 08:00-13:00 5h

 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy