Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii, w szczególności na wdrożeniu wyników prac B+R (własnych lub zakupionych), prowadzących do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług. Projekty mogą obejmować:

- inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne,

- inwestycje w wartości niematerialne i prawne – nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy  technicznej,

- budowa, rozbudowa, adaptacja nieruchomości.

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków

ogłoszenie konkursu: 12 września 2019 r.

rozpoczęcie naboru wniosków : 15 października 2019 r.

zakończenie naboru wniosków: 27 lutego 2020 r.

Budżet konkursu

350 mln zł

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynieść maksymalnie 6 mln PLN i jest udzielana w formie premii technologicznej. Stanowi ona spłatę części kapitału kredytu technologicznego, zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Minimalny wkład własny 25%.

Poziom dofinansowania

 

zależny od lokalizacji inwestycji (zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej)

Mikro i małe

do 70%

Średnie

do 60%

Czynniki sukcesu

posiadanie zdolności kredytowej i uzyskanie promesy kredytowej,

wdrożeniu wyników prac B+R (własnych lub zakupionych)

prowadzących do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje,

wdrożenie technologii niestosowanej jeszcze na świecie,

innowacyjność i konkurencyjność produktu i jego potencjał rynkowy.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy