Naszym celem jest Twój sukces!

Konkurs dla firm z całej Polski na wdrożenie innowacyjnej technologii (ciągu technologicznego) będącego efektem przeprowadzonych prac B+R
Data rozpoczęcia konkursu: 08.10.2018
Data zakończenia konkursu: 26.04.2019

Konkurs na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowego produktu, usługi lub technologii.
Data rozpoczęcia konkursu: 01.04.2019
Data zakończenia konkursu: 01.07.2019

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy