Naszym celem jest Twój sukces!

Prestiżowy konkurs na otrzymanie premii technologicznej, inaczej kredytu na innowacje technologicznej. Konkurs skierowany do firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekty powinno dotyczyć wdrożenia nowej technologii, która umożliwi wprowadzenie do oferty nowego lub znacząco ulepszonego produktu czy usługi
Data rozpoczęcia konkursu: 15.10.2019
Data zakończenia konkursu: 27.02.2019

Prestiżowy konkurs na projekty obejmujące prace B+R (przemysłowe i rozwojowe) mające na celu opracowanie nowej innowacyjnej technologii.
Data rozpoczęcia konkursu: 01.07.2019
Data zakończenia konkursu: 01.07.2019

Atrakcyjny konkurs inwestycyjny dla mikro-przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego - pomoc nawet do 100% wartości inwestycji
Data rozpoczęcia konkursu: 29.04.2019
Data zakończenia konkursu: 29.07.2019

Konkurs na promocję lubelskiej firmy i jej oferty na targach i misjach zagranicznych
Data rozpoczęcia konkursu: 30.06.2019
Data zakończenia konkursu: 31.07.2019

Konkurs dla firm z Polski Wschodniej na promocję oferty na rynkach zagranicznych
Data rozpoczęcia konkursu: 28.02.2019
Data zakończenia konkursu: 03.09.2019

Konkurs inwestycyjny dla łódzkich przedsiębiorców na wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług.
Data rozpoczęcia konkursu: 28.06.2019
Data zakończenia konkursu: 06.09.2019

Konkurs na zakup bony na usługę badawczo-rozwojową lub usługę proinnowacyjną dla małopolskich przedsiębiorców
Data rozpoczęcia konkursu: 31.03.2019
Data zakończenia konkursu: 30.09.2019

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na zakupie od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Data rozpoczęcia konkursu: 20.03.2019
Data zakończenia konkursu: 28.11.2019

Projekt "Akademia Gastronomii " RPWP.08.03.01-30-0037/21 realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą Sp. z o.o. z biurem projektu w Poznaniu w partnerstwie z Zespołem Szkół Technicznych w Międzychodzie.
Data rozpoczęcia konkursu: 01.03.2022
Data zakończenia konkursu: 30.06.2022

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy