Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

- udziale w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

- nabyciu środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

- usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

- usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów.

Dla kogo?

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Termin naboru wniosków

od 28.02.2019 do 03.09.2019

Budżet konkursu

50 MLN PLN

Kwota dofinansowania

Do 800 tyś. PLN kosztów kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania

Pomoc publiczna - do 50%

Pomoc de minimis do 85%

Czynniki sukcesu

- Szczegółowa analiza rynków docelowych;

- Wykazanie potencjału sprzedażowego produktu na nowym rynku;

- Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa;

- Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;

- Projekt jest zgodny z politykami Horyzontalnymi UE –niedyskryminacji, równości płci i zasady zrównoważonego rozwoju;

- Realizacja projektu na terenie makroregionu Polski Wschodnie.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy