Naszym celem jest Twój sukces!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z województwa łódzkiego, które bezskutecznie poszukują pracę i chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjni.

Co oferujemy?

 • Doradztwo zawodowe, w ramach którego opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania (IPD). IPD umożliwią dobranie celowych szkoleń zawodowych oraz trafniejszych ofert pracy.
 • Szkolenia zawodowe, dobrane do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu, które doprowadzą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
 • Warsztaty kompetencji miękkich.
 • Pośrednictwo pracy wspierające proces podejmowania zatrudnienia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Mentoring – innowacyjną metodę aktywizacji zawodowej.

Dodatkowo, uczestnicy projektu będą mieć zapewnione:

 • Stypendium szkoleniowe (329,44 zł)
 • Stypendium stażowe (1600 zł)
 • Opiekuna stażu w miejscu pracy
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Catering
 • Profesjonalne portfolio dokumentów aplikacyjnych

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) powyżej 29 r.ż zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.:

 1. bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (objętych III profilem pomocy),
 2. osób z niepełnosprawnościami,

zamieszkujących na terenie obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy