Naszym celem jest Twój sukces!

Naszym celem jako Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza jest maksymalne ułatwienie klientom i partnerom pozyskanie dofinansowania na inwestycje ze środków Unii Europejskiej. Zależy nam, aby zapewnić wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zapewnić skuteczne doradztwo w kluczowych obszarach ich funkcjonowania przy zachowaniu najwyższych standardów komunikacji i konsultingu.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dodatkowe fundusze na rozpoczęcie i rozwijanie własnego biznesu w dobie nowoczesnych technologii i postępującej globalizacji gospodarki. Wiemy jak istotne jest otrzymanie wsparcia na konkurencyjnych rynkach i bycie liderem w swojej branży. Zależy nam na rozwijaniu pomysłów i potencjału podmiotów, które zdecydowały się na współpracę z EGSD. Dziś tylko najlepsze i rzetelnie przygotowane projekty mają szansę na otrzymanie wsparcia. Chcemy pomóc w pozyskaniu możliwe jak największej ilości środków finansowych dla polskiego biznesu prawdopodobnie w ostatniej tak przychylnej pespektywie finansowej Unii Europejskiej dla naszego kraju!

Proces pozyskania dotacji w ramach środków unijnych dla wielu klientów może wydawać się procesem żmudnym i przy własnych zasobach, niemożliwym do realizacji.

Priorytetem zespołu EGSD jest personalizacja usług, czyli dostosowania pakietu działań dla każdego klienta z osobna. Dostosowujemy plan doradztwa na podstawie potrzeb oraz branży każdego z klientów. Dzięki temu nasi klienci mogą skupić się na własnej działalności, a my wspieramy ich w całym procesie dotacyjnym. Nasze usługi opierają się na 5 solidnych filarach:

  1. Analiza – Naszą współpracę rozpoczynamy od wskazania elementów, dzięki którym osiągniemy precyzyjnie określony cel. Dokonujemy pełnej analizy klientów, ich potrzeb, rynków, działań marketingowych, źródeł dofinansowania oraz potencjału inwestycyjnego. Profilujmy klientów oraz pomagamy zoptymalizować projekt pod kątem spełnienia kryteriów dla pozyskania dofinansowania. Następnie informujemy o wszelkich regulacjach i kryteriach obowiązujących w danym konkursie, ponieważ bez współuczestnictwa klienta w tworzeniu koncepcji inwestycji, czyli zaangażowania z obu stron nie ma szans na sukces. Kiedy po przeprowadzonej analizie decydujemy się na dalszą współpracę, wykorzystujemy swój cały potencjał, aby projekt uzyskał dofinansowanie.
  2. Projektowanie inwestycji – Pierwszy etap pozwala nam ustalić podstawy oraz trzon inwestycyjny. Następnie na podstawie zebranych informacji tworzymy pełną dokumentację (wniosek, biznes plan, strategia biznesowa, załączniki) dla każdego projektu oraz współuczestniczymy w ich złożeniu we właściwiej instytucji. Całość przygotowujemy pod kątem merytorycznym, finansowym, terminowym tak, aby treść tworzyła kompletną logiczną całość pozwalającą uzyskać wymagającą liczbę punktów w ramach ściśle określonych kryteriów projektu.
  3. Pozyskiwanie dotacji – Złożenie dokumentów nie kończy współpracy. Konkursy unijne charakteryzują kilkoma etapami oceny dokumentacji. Jako zespół profesjonalistów po stworzeniu i złożeniu finalnej dokumentacji pomagamy klientom odpowiadać na potencjalne uwagi instytucji zgodnie z ich wytycznymi. Przygotowujemy klientów pod kątem możliwych paneli ekspertów i pomagamy w tworzeniu prezentacji projektów.
  4. Sukces – Nasz najważniejszy cel! Moment, kiedy klient EGSD znajdzie się na liście projektów skierowanych do dofinansowania. Pomagamy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, wspieramy naszych klientów do momentu podpisania umowy oraz doradzamy dalszy plan działań.
  5. Realizacja – Pozyskanie dotacji to pierwszy krok umożliwiający przeniesie koncepcji projektu do rzeczywistej działalności biznesowej. Dlatego wspieramy naszych klientów w realizacji projektu i zarządzaniem procesem inwestycyjnym do pomyślnego rozliczenia z instytucją wdrażającą.

Jako zespół EGSD oferujemy doświadczenie i kompetencje swoich pracowników. Specjaliści stawiają na jakość współpracy, efektywność działań i budowanie zaufania klientów i partnerów. Jesteśmy elastyczni i zawsze skłonni do kompromisu uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z klientów. Chcemy być dla naszych klientów partnerem biznesowym, który pomoże w optymalnym zaplanowaniu działań, związanych z rozwojem firmy. Wzajemne relacje opieramy na partnerstwie i skutecznym działaniu. Sukces naszych klientów to nasz sukces!

 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy