Naszym celem jest Twój sukces!

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu dostosowanie sposobu świadczenia usług przez Wnioskodawcę do realiów pandemii COVID-19 oraz zniwelowanie negatywnych skutków jakie wywołała w działalności edukacyjnej/szkoleniowej Wnioskodawcy w ramach prowadzonych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł zastąpić komercyjne rozwiązania służące do świadczenia usług jednym dedykowanym oprogramowaniem, skonfigurowanym odpowiednio, tak aby w pełni sprostało wymaganiom przedsiębiorstwa. Oprogramowanie zawierać będzie 4 moduły odpowiadające wprowadzonym do przedsiębiorstwa innowacjom procesowym:

1. Moduł do szkoleń, doradztwa online oraz przeprowadzania egzaminów i wykonywania zadań w czasie rzeczywistym wraz z możliwością streamingu;

2. Czat bot do projektów, który ułatwi kontakt z uczestnikami projektu i przekazywanie im informacji w sposób zautomatyzowany;

3. Bramka SMS, która służyć będzie do bezpiecznego wysyłania wiadomości i informacji do wielu uczestników projektów jednocześnie;

4. Drop-box czyli szyfrowane udostępnianie klientom, uczestnikom projektów oraz wykonawcom i partnerom materiałów on-line, w tym także materiałów wideo.

Realizacja projektu zakłada wprowadzenie w przedsiębiorstwie 4 innowacji procesowych, które umożliwią Wnioskodawcy świadczenie usług w sposób konkurencyjny i bezpieczny, zarówno na rzecz Uczestników Projektów EFS, jak i dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw w ramach działalności okołobiznesowej. Wnioskodawca posiada potencjał organizacyjny, techniczny oraz finansowy niezbędny do poprawnej realizacji projektu oraz wykorzystania jego efektów w perspektywie długoterminowej.

Cel projektu

Celem projektu jest wróżenie do działalności przedsiębiorstwa EGSD Sp. z o.o. autorskiego oprogramowania służącego do świadczenia najwyższej jakości usług w sposób konkurencyjny, bezpieczny i dostosowany do sytuacji epidemiologicznej. Aby tego dokonać Wnioskodawca musi zastąpić tymczasowe rozwiązania – korzystanie z komercyjnych i ogólnodostępnych rozwiązań, własnym - opracowanym zgodnie z potrzebami wnioskodawcy oprogramowanie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy oraz umożliwi firmie utrzymanie stabilnej i silnej pozycji rynkowej. Celem projektu jest również zwiększenie zdolności przedsiębiorstwo do reagowania na sytuacje kryzysowe zatem niezbędny będzie rozwój firmy w kierunku zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych tj. dedykowanego, zaawansowanego rozwiązania informatycznego.

szkolenia.egsd.pl

sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

 

 

 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy