Naszym celem jest Twój sukces!

Zespół EGSD w sposób w pełni profesjonalny i kompleksowy zajmuje się skutecznym pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej. Pozyskiwanie dotacji to usługa kierowana do wszystkich Klientów planujących inwestycje, bez względu na branżę czy charakter inwestycji. Wieloletnie i bardzo różnorodne doświadczenie dotacyjne kadry zarządzającej i pracowników daje naszemu zespołowi możliwość oferowania profesjonalnej i kompleksowej usługi doradczej z zakresu pozyskania środków z UE z programów operacyjnych regionalnych, ogólnopolskich, a także czy będzie to projekt badawczo – rozwojowy, inwestycyjny, eksportowy, dotyczący odnawialnych źródeł energii czy rozwiązań ICT. Wśród naszej kadry są odpowiedni specjaliści, którzy przeprowadzą Państwa przez każdy z etapów procesu pozyskiwania środków z UE.

Specyfiką dotacji w ramach środków UE jest przygotowanie dobrej dokumentacji i złożenie jej do instytucji ogłaszającej i oceniającej projekty. Wnioski muszą być uzupełnione o załączniki, których rodzaj i ilość zależy od charakteru przedsięwzięcia oraz od wymogów obowiązujących w wybranym programie.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesach w zdobywaniu środków z funduszy europejskich dla naszych Klientów, przygotowane przez nas dokumenty spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Oprócz znajomości podejścia instytucji do konkretnej branży czy rodzaju inwestycji, służymy również kontaktami z konkretnymi doradcami, którzy działają szybko i skutecznie.

Naszą specjalizacją są projekty badawcze. W ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 obsługujemy wybrane dotacje unijne - projekty, prowadzone w ramach poniższych Programów Operacyjnych:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR);
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW);
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla wszystkich województw.

 

Przedmiotowa usługa obejmuje 3 etapy:

1) Etap pierwszy - Analiza

a) monitoring oraz analizuje źródeł dofinansowania,
b) analizę potencjalnych klientów biorąc pod uwagę ich potrzeby inwestycyjne, sytuację rynkową oraz wewnętrzną;
c) analiza klienta pod kątem kwalifikacji do danego konkursu;
c) profilowanie inwestycji pod kątem wymogów dokumentacji unijnej;
d) pomoc w ustaleniu budżet oraz zakres inwestycji;
e) wybór oraz optymalizacja końcowej wizji projektu tak, aby maksymalnie zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji w ramach precyzyjnie dobranego konkursu inwestycyjnego pod kątem indywidualnych potrzeb klienta;
f) doradztwo w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów od podmiotów zewnętrznych (w zależności od konkursu):

 • promesy kredytowej;
 • opinii o innowacyjności;
 • dokumentów środowiskowych.

 

2) Etap drugi – Przygotowanie inwestycji:

a) kompleksowe przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej obejmującą (w zależności od konkursu);

 • wniosek,
 • biznes plan,
 • strategie inwestycji,
 • analizę rynków zagranicznych,
 • analizę konkurencji,
 • załączniki

b) wsparcie w zakresie etapów oceny formalnej i merytorycznej.

 

3) Etap trzeci – Pozyskanie dofinansowania:

a) wsparcie klienta i opracowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą;
b) pomoc o koordynacja w zdobyciu niezbędnych załączników do umowy;
c) procedura odwoławcza w ramach aplikowania o dofinansowanie.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy