Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na zakupie od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 

W ramach programu „Dostępność Plus” są to usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Dla kogo?

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin naboru wniosków

od 20.03.2019 do 28.11.2019 r.

Budżet konkursu

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 4,8 MLN PLN
- w pozostałych województwach: 45 MLN PLN

„Dostępność plus”:
- zlokalizowanych w województwie mazowieckim 486 tys. PLN
- innych niż mazowieckie 4,5 MLN PLN

Kwota dofinansowania

Koszty kwalifikowalne projektu muszą zawrzeć się w przedziale
od min. 60 TYS. PLN do max. 400 TYS. PLN,

Max. poziom dofinansowania projektu wynosi  340 TYS. PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach pomocy de minimis: 85%

Czynniki sukcesu

- stopień gotowości rozwiązania opracowanego przez jednostkę naukową, które ma zostać wdrożone do przedsiębiorstwa,

- włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub

znacząco ulepszonego produktu – konsultacje, analiza potrzeb, testowanie wyników projektu, opiniowanie,

- innowacyjność projektu w skali regionu i/lub świata,

- zgodność projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz politykami Horyzontalnymi UE –niedyskryminacji, równości płci i zasady zrównoważonego rozwoju,

- użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność i racjonalność realizacji projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy,

- zgodność projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy