Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na wdrożeniu nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

 

DLA KOGO?

 

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Ogłoszenie konkursu planowane jest na listopad 2019 r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

42 779 000 PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

- Usługi doradcze oraz udział w targach:              50%

- Inne wydatki kwalifikowane: do 85%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- wzrost sprzedaży eksportowej w ramach realizacji projektu;

- liczba planowanych zagranicznych kontraktów handlowych oraz nowych rynków docelowych;

- potencjał innowacyjny wnioskodawcy w zakresie produktu (wyrobu lub usługi) stanowiącego przedmiot eksportu;

- dogłębna analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym jak i zagranicznym

- analiza rynków docelowych;

- realizacja projektu na Obszarze Strategicznej Interwencji oraz w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy