Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

Przykłady inwestycji:

1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,

3. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

 

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

 

DLA KOGO?

 

Dla takich podmiotów jak:

-mikro, małych i średnich przedsiębiorców;

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Wrzesień 2019

 

BUDŻET KONKURSU

 

45 303 300 PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Maksymalna wartość projektu:

- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: brak ograniczeń kwotowych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1 500 000 PLN

- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000 PLN

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%

Średnie:  55%

Spółki prawa handlowego: 45%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- dysponowanie audytem energetycznym stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej;

- projekt będzie musiał wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10;

- inwestycja musi charakteryzować się efektywnością kosztową;

 - pomoc nie jest przyznana jeśli dotyczy nieruchomości mieszkalnej, nieruchomości nieoddanej do użytkowania, nieruchomości nieposiadającej źródła ciepła (ogrzewania), wymiany pojedynczych maszyn produkcyjnych, jeżeli nie stanowią one linii produkcyjnej nie kwalifikują się do wsparcia.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy