Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

Wsparcie uzyskają projekty:

- koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

- obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu nie może być stosowana na moment wnioskowania w województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

- zakładające inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny.

 

DLA KOGO?

 

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem na terenie województwa śląskiego.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Rozpoczęcie naboru planowane jest na październik 2019 r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

80 MLN PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu – 100 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 3 mln PLN

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Przedsiębiorcy:

a) dla mikro i małych: 45%

b) dla średnich: 35%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej regionalnej;

 - efektywność projektu – ocenie będzie podlegać kwestia jakościowa otrzymanego produktu oraz rezultatów;

- zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE - równości szans i niedyskryminacji, równości płci i zasady zrównoważonego rozwoju ora z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami;

- wpływ projektu na rozwój ekonomiczno – społeczny regionu (niskie nasycenie rynku przedmiotem projektu, wpływ projektu na rozwój branży, wdrożenie wyników B+R);

- utworzenie nowych miejsc pracy oraz lokalizacja projektu na terenie o zwiększonym bezrobociu.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy