Naszym celem jest Twój sukces!

 

Dokumentacja projektu: 

/files/ckeditor/deklaracja_uczestnictwa.doc

/files/ckeditor/kwestionariusz_zgloszeniowy.doc

/files/ckeditor/oswiadczenie_uczestnika_projektu.doc

/files/ckeditor/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.doc

/files/ckeditor/rezygnacja_uczestnictwa_w_projekcie.doc

/files/ckeditor/umowa_o_uczestnictwo_w_projkecie.doc

 

 

 

 

07.10.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt .Specjalista ds. rachunkowości z elementami zarządzania nieruchomościamiData zakończenia i rozpoczęcia kursu: 07/10/2019 do 22/10/2019r. 

16.09.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt .Specjalista ds. zaopatrzeniaData zakończenia i rozpoczęcia kursu: 16/09/2019 do 27/09/2019r. 

01.09.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt.Obsługa klienta z elementami sprzedażyData zakończenia i rozpoczęcia kursu: 01/09.2019 do 10.09.2019r. 

Pośrednictwo pracy

27.08.2019

Rozpoczynamy nową formę wsparcia jaką jest pośrednictwo pracy. Spotkania mają na celu pomoc w uzyskaniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i predyspozycjami Uczestników, a także przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy. Ponadto pośrednik pracy omawia możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, sposoby aktywnego poszukiwania pracy i wspiera Uczestników w wyborze dalszej ścieżki zawodowej. 

02.04.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt.Pracownik biurowy z elementami finansów i rachunkowosci. Data zakończenia i rozpoczęcia kursu: 02/04/2019-29/04/2019

08.03.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt. Pracownik biurowy z elementami kadr i płac. Data zakończenia i rozpoczęcia kursu: 08/03/2019-19/03/2019


 

14.02.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt. Recepcjonista z elementami opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Data zakończenia i rozpoczęcia kursu: 14/02/2019-01/03/2019

12.02.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt. Organizacja ochrony zdrowia w usługach opiekuńczychData zakończenia i rozpoczęcia kursu: 12/02/2019-28/02/2019 

05.02.2019

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu!

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza w związku z realizacją projektu "Nowy zawód szansą na pracę!" RPWP.06.02.00-30-0046/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Informuje, iż rozpoczeło się szklenia zawodowe podnoszące kwalfikacje/kompetencje uczestników projektu pt. Recepcjonista z elementami opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Data zakończenia i rozpoczęcia kursu: 05/02/2019-16/02/2019

01.07.2018

Rekruatacja do projektu "Nowy zawód szansą na pracę"  rozpoczeta! 

Szanowni Państwo,

osoby chętne do do udziału w projekcie "Nowy zawód szansą na pracę" informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji. Poszykujemy 120 kobiet o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących na obszarze woj. Wielkopolskiego, którym zależy na pozyskaniu kwalfikacji/kompetencji zawodowych dostosowanych do rynku pracy. Projekt przewiduje: 

1. Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym opracowanie IPD

2. Poradnictwo psychologiczne

3. Szkolenia z kompetencji kluczowych - kompetencje społeczne

4. Szkolenia i kursy podnoszace kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe

5. Pośrednictwo pracy

6. Staże zawodowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Europejska Grupa Szkoleniowo Doradcza sp. z o.o.

ul. Hoża 1

60-591 Poznań

tel. 61 642 94 46

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania powyżej.

Zapraszamy!

Opis projektu: 

 

Projekt „Nowy zawód szansą na pracę” jest realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2019-12-31.

Celem głównym projektu „Nowy zawód szansą na pracę” jest podniesienie aktywności zawodowej oraz nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji dla  120 kobiet o niskich kwalifikacjach zawodowych (niedostosowanych do rynku pracy danego powiatu) na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01-07-2018 do 31-12-2019 roku – poprzez uzyskanie kwalifikacji/kompetencji przez kobiety biorące udział w projekcie.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym opracowanie IPD
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Szkolenia z kompetencji kluczowych - kompetencje społeczne
  4. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe 
  5. Pośrednictwo pracy
  6. Staże zawodowe

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
 

Wartość projektu: 1 016 053,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 965 251,11 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa , Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy