Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii, w szczególności na wdrożeniu wyników prac B+R (własnych lub zakupionych), prowadzących do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług. Projekty mogą obejmować:

- inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne,

- inwestycje w wartości niematerialne i prawne – nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy  technicznej,

- budowa, rozbudowa, adaptacja nieruchomości.

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków

a. od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1);

b. od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2);

c. od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3);

d. od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4);

e. od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5);

f. od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6), godz. 16:00.

Budżet konkursu

350 mln zł (35 mln dla woj. mazowieckiego, 315 mln pozostałe woj.)

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynieść maksymalnie 6 mln PLN i jest udzielana w formie premii technologicznej. Stanowi ona spłatę części kapitału kredytu technologicznego, zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Minimalny wkład własny 25%.

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie zależy od lokalizacji inwestycji (zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej)

a) Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 70%;

b) Średnie przedsiębiorstwo: do 60%.

Czynniki sukcesu

- posiadanie zdolności kredytowej i uzyskanie promesy kredytowej;

- wdrożeniu wyników prac B+R (własnych lub zakupionych);

- prowadzących do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług;

- projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje;

- wdrożenie technologii niestosowanej jeszcze na świecie;

- innowacyjność i konkurencyjność produktu i jego potencjał rynkowy.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy