Naszym celem jest Twój sukces!

Opis projektu: 

Projekt “Empatyczni Opiekunowie” nr FEDS.09.01-IP.02-0038/23 na terenie miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 

Źródło finansowania: 

Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie nr 9.1 Transformacja społeczna

Program Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie liczby miejsc usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na obszarze Miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego w okresie 01.01.2024 do 31.12.06.2024 poprzez objęcie wsparciem w ramach projektu 120(72K48M) osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w min. jednej czynności dnia codziennego. 

 

Działania w projekcie:

 

Zadanie 1 – Indywidualna ocena sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby: 01.-02.2024

Zadanie 2 – Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 02.2024-12.2025

Zadanie 3 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 02.2024-12.2025

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowić będzie  120 (72 K 48 M) dorosłych osób z obszaru Miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego). Osoby, które można uznać za niesamodzielne zgodnie ze skalą Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób, w tym osoby niesamodzielne, które z uwagi na postępujący proces starzenia organizmu wymagają wsparcia w min. 1 czynności dnia codziennego oraz osoby niesamodzielne, które z uwagi na długotrwała lub ciężką chorobę wymagają wsparcia w min. 1 czynności dnia codziennego. 

 

Lider projektu: Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.

Partner projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

  

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 2 086 452,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 668 852,00 PLN
  • Środki wspólnotowe: 1 460 516,40 PLN
  • Budżet Państwa: 208 335,60 PLN
  • Wkład własny: 417 600,00 PLN

 

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2024
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2025

 

Adres Biura Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (partner)

ul. Karola Miarki 1, 50-306 Wrocław

Adres rejestrowy:

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o 
ul. Ruska 61 lok. 34, 50-079 Wrocław

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy