Naszym celem jest Twój sukces!

 

Harmonogram planowanych kursów w ramach projektu "Akademia Zawodowców"

Dla uczestników projektu "Akademia Zawodowców" poniżej przedstawiamy harmonogram planowanej realizacji kolejnych kursów:

 

 Nazwa kursu

Planowany termin rozpoczęcia

   Kursu komputerowy CISCO IT Essentials 5.0

08.04.2017

   Kurs na mechanika

08.04.2017

   Kurs LibreCAD

10.04.2017

  Kurs opryskiwacz chemizacyjny

27.04.2017

  Kurs na uprawnienia elektryczne SEP do 1kV

15.05.2017

  Kurs na wózki widłowe

15.05.2017

 

 

Zaproszenie na kurs "Technik obsługi turystycznej" w ramach projektu "Akademia Zawodowców"

W dniu 18.03.2017 rozpoczynamy realizację kursu dla kierunku technik obsługi turystycznej.

Kurs ten składa się z dwóch bloków:

I blok:

 1. Kurs opiekun kolonii i wycieczek szkolnych
 2. Kurs bhp
 3. Kurs animatora czasu wolnego

II blok:

 1. Kurs pierwszej pomocy
 2. Kurs na rezydenta turystycznego
 3. Kurs na pilota i przewodnika turystycznego

 

Informacje o projekcie "Akademia Zawodowców"

Projekt „Akademia Zawodowców” jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie w terminie od 02.09.2016 do 31.08.2018 roku.

Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp. z o.o. pełni rolę Partnera Projektu od dnia 19.12.2016 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie i zdolności do zatrudnienia 142 uczniów (99M i 43K) szkoły, poprzez wysokiej jakości doradztwo zawodowo – edukacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, nawiązanie współpracy z pracodawcami ze SSE oraz objęcie wsparciem 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych praktyką u pracodawców.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w obszarze 10 zadań:

 1. Doradztwo zawodowe – edukacyjne
 2. Kurs komputerowy Cisco IT Essentials 5.0 i doposażenie pracowni informatycznej.
 3. Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1kV.
 4. Warsztaty geodezyjne i doposażenie pracowni
 5. Kursy dla kierunku technik obsługi turystycznej i doposażenie pracowni turystycznej
 6. Warsztaty dla uczniów kierunku mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz doposażenie pracowni ZSZ
 7. Kursy zawodowe dla uczniów ZSZ
 8. Staże wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów technikum
 9. Wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
 10. Kurs LibreCAD

Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z biurem projektu:

e-mail: zarzadsim@onet.eu

tel.: 791 442 142.

Biuro projektu:
ul. Pyzderska 75

62-410 Zagórów

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 791 470,03 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 712 323,02 zł

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy